Tiki - andningsmasker


Luftburna partiklar är en fara du inte kan se. Kvarts-damm, ebola, virus, mögel och asbest, som virvlar runt i luften är osynligt för ögat, och medför en stor hälsorisk om du andas in det. Att skydda sig har aldrig varit enklare Fri sikt åt alla håll Ingen slang - allt är inbyggt i masken Andas enkelt och behagligt genom maskens P3-filter Hastigheten på fläkten regleras automatiskt


Länk till storleksguiden