Våtdräkter

Rekommenderad vattentemepratur vid användning av våtdräkter, från leverantören.


Tjocklek på våtdräkt:          Vattentemperatur:

3mm                               +20
5mm                               +17
7mm                               +15