MÄSSOR

Allt För Sjön 2017 Stockholm

3-12 mars

Plats: Stockholmsmässan
Skadeplats 2016 - Helsingborg

27 -29 september

Plats: Helsingborg Arena och Räddningtjänsten Sydväst Övningsfält.

Allt på sjön 2016 - Gustavsberg

2-4 september
Allt för sjön 2016 - Stockholm

5-13 mars, monter C06:09

Vi visar nya torrdräkter, sjösäkerhetsprodukter och maritim inredning!Mässdeltagande 2015

Flytande Båtmässan i Gustavsberg
28-30 augusti 2015
Testa torrdräkter live i hamnbassängen, prata sjösäkerhet.

Skadeplats Karlstad
23-24 September 2015
Testa torrdräkter och dykardräkter

Skärgårdsredarna leverantörsmässa Hotell 11 i Göteborg
8 Oktober 2015