Andningsmask - Tiki

Det här med luftburna partiklar är lömskt eftersom det är en fara du inte kan se. Till exempel kvartsdamm, ebola, virus, mögel och asbest, som virvlar runt i luften är osynligt för ögat, men kan medföra en stor hälsorisk om du andas in det. Kvartshaltigt damm till exempel kan orsaka KOL (stendammslunga, silikos) samt ökad risk för cancer. Silikos är obotligt och uppträder i regel 10-30 år efter det man började utsättas för stendammet. Därför har Arbetsmiljöverket (AFS2006-1, paragraf 29) infört hårda regler som skyddar alla som jobbar där kvartsdamm kan förekomma. Som skydd rekommenderas ett andningsskydd som förser masken med luft genom en fläkt.

Att skydda sig har aldrig varit enklare - Tiki ger en oslagbar komfort och frihet:

Fri sikt åt alla håll
Ingen slang - allt är inbyggt i masken
Andas enkelt och behagligt genom maskens P3-filter
Hastigheten på fläkten regleras automatiskt
Hela masken väger bara 360 gam