SERVICE

Din uppblåsbara räddningsväst skall kontrolleras eller lämnas in för service årligen. Dessutom skall cartridge bytas var tredje år. Detta gäller även Halkey Roberts gula bobbin. 

Inspektion och service

Varför inspektion och service är så viktigt är för att din uppblåsbara räddningsväst skall fungera.

https://www.youtube.com/watch?v=FERCChjzSsM