Sortera efter
Pris˄˅

Handhavande av snabba fartyg

Kursen är ett krav för dig som kör yrkestrafik med båtar som gör 35 knop eller mer. Eftersom kursen till största delen utgörs av praktik är den även en lämplig kurs för dig som vill bli bättre på navigering, radarnavigering, manövrering och körteknik. I kursen ingår också teoretisk och praktisk sjösäkerhetsutbildning. Om fartyget har en fartkapacitet över 45 knop måste ytterligare en besättningsmedlem genomgått kursen. Förkunskapskrav är klass VIII samt läkarintyg för sjöpersonal. Upplägg: Dag 1 (8 timmar teori och praktik) Säkerhet, bryggtjänst och högfartsnavigation, fartygsteknik, och körteknik. Dag 2 (10 timmar praktik, max 4 elever/instuktör och båt) Högfartsnavigation i skärgård med sjökort och kompass. Dag 3 (8 timmar praktik, max 4 elever/instruktör och båt) Högfartsnavigation i skrägård med sjökort och radar. Dag 4 (10 timmar teori & praktik) Passagerarsäkerhet och praktisk navigataion med egen sjökortsplaneirng. För kurs på andra datum kontakta: bokningen på Seapax: tfn 08 5622 158 70. Elev utan egen båt: 12.450,-exklusive moms Elev med egen båt: specialoffert utifrån antal deltagare