Manöverintyg för högfartsbåt

De flesta nya motorbåtar har starka motorer och kan köras i höga farter. För att klara av att hantera och framföra en högfartsbåt, inom känt område, på säkert och rätt sätt krävs utbildning. Därför erbjuder vi följande kurs: Praktisk och teoretisk utbildning i att köra högfartsbåt Du kommer lära dig olika skrovformers lämplighet för sjö vid olika hastigheter, om trimlägets inverkan på båtens köregenskaper och om hur trimläget påverkas, du lär dig omkörningsteknik genom svallvågor och om snabba båtars giregenskaper samt om risker vid hastigheter i båts övre hastighets-register. Utläggning och tilläggning vid kaj i lä och lovart. Stävtilläggning. "Man-över-bord". Körningar med upprepade kraftiga svängar på fritt vatten och ökade hastigheter upp till vad som kan anses vara högsta lämpliga fart för den använda båten. Utföra undanmanöver i hög fart. Backning in mellan bojar. Inställning av trimläget i marschfart för anpassning till rådande sjö och vid upp-planing. Praktiska tillämpningar av sjövägsregler och av reglerna för sjövett och hänsyn i högfartsbåt. Förtöjningsteknik. I alla våra kurser lägger vi stor vikt vid säkerhet till sjöss Vi följer NFB:s kursplan. Efter genomförd kurs erbjuds möjlighet att skriva provet hos en av NFBs förhörsförrättare. För fullständig kursplan, se www.nfb.a.se. Kursen är en tvådagarskurs, utan övernattning ombord. Krav: Du ska kunna simma minst 200 meter och ha en egen olycksfallsförsäkring.